top of page
rocky logo new.png
Rocky WT32.png

1500 pcs./box

ตะปู.png

1.80 mm

15 mm

18 mm

20 mm

25 mm

30 mm

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

fst horse_edited.png
horse logo new_edited_edited.png

1000 pcs./box

ตะปู.png

1.80 mm

15 mm

18 mm

20 mm

25 mm

30 mm

35 mm

40 mm

45 mm

50 mm

FST-Series

รุ่น:

- FST-15, FST-18, FST-20, FST-25, FST-30

 FST-35, FST-40, FST-45, FST-50

เหมาะสำหรับ

- งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้เทียม ประตู หน้าต่าง พื้น ปูน

 คอนกรีต เหล็กกล่อง

ATM FST50.png

FST-50

ใช้ร่วมกับเครื่องยิง

FST-Series

รุ่น:

- FST-15, FST-18, FST-20, FST-25, FST-30

 FST-35, FST-40, FST-45, FST-50

เหมาะสำหรับ

- งานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ไม้เทียม ประตู หน้าต่าง พื้น ปูน

 คอนกรีต เหล็กกล่อง

ATM FST50.png

FST-50

ใช้ร่วมกับเครื่องยิง

bottom of page